leren hoe Hem te volgen. Een plaats van ontmoeting in de eerste plaats met God en met diegene die God eenieder heeft toevertrouwd. Omzien naar elkaar dus!! Het centrum wordt VOOR Swazies en het gaat gerund worden DOOR Swazies.

Elke doelgroep, van kinderen tot volwassen, die we op het oog hebben zullen hun specifieke programma’s hebben. Deels door ons verzorgd, maar ook meer en meer door partners met hun programma’s of projecten. Te denken valt aan empowering trainingen en sport en spel dagen voor kids tot vrouwenseminars en discipel- en teambuildings activiteiten. Ook kunnen hier de beoogde outreachteams gehost worden.

Na 6 jaren samenwerking met YWAM, zijn we onze eigen NGO Heart for eSwatini gestart. We bleven de scholen, ziekenhuis en gevangenissen bezoeken, maar voor onze andere activiteiten waren we op zoek naar accommodatie. In april 2020 hebben we op een bijzondere manier hier in Ncube, eSwatini een stuk grond aangekocht (€ 5500,- uit eigen middelen) en zijn we gelijk begonnen met de renovatie van het gebouw. Eind 2020 hebben we deze renovatie kunnen realiseren (€ 11.500,-) en kunnen financieren met behulp van support vanuit Nederland.

Ondertussen zijn we bezig met de volgende fase, de operationele fase. Deze fase bestaat uit:
 

Grondwerk (omheining plaatsen, grond egaliseren ed.)         € 2500,-
Terras aankleding (picknicktafels en parasols ed.)   € 800,-
Sportvelden aanleggen   € 400,-
Kids play corner aanleggen   € 500,-
Toiletgebouw   € 300,-
Teambuildings activiteiten aanleggen   € 800,-
Braai area aanleggen   € 400,-
Vuurplaats aanleggen   € 200,-
Security huis bouwen   € 1000,-
Pick-up truck kopen   € 2000,-

We zijn dus op zoek naar financiële support van € 8900,-. Hiervan is inmiddels al € 2800,- gerealiseerd.  Dus zijn we nog op zoek naar support van € 6100,-. Hiernaast hebben we voor security en het onderhoud van het terrein €175,- p.m. nodig.

We hopen voor het eind van dit jaar, wanneer de lock-down hopelijk opgeheven is, het centrum volledig operationeel te hebben. Zodat we er de beoogde groepen kunnen ontvangen. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte van dit project in onze nieuwsbrieven.

Na de realisatie van deze operationele fase, willen we graag jonge Swazie mannen en vrouwen aanstellen die verantwoordelijk worden voor het leiding geven aan de verschillende taken voor Jabula ( hoofd Maintenance, activiteiten Manager, Security en schoonmaak ed. )

Ben jij, net als wij, enthousiast geworden over dit project en zie je net als ons de potentie om de handen en voeten te mogen zijn van Jezus met behulp van dit centrum, dan hopen wij dat je een bijdrage wilt leveren zodat wij dit centrum voor Swazies door Swazies kunnen realiseren !!

Giften kunnen worden overgemaakt op NL90 RABO 0302487115, Stichting Hart voor Swaziland o.v.v.  Activiteiten centrum Swaziland. Of via onze website www.hart-voor-swaziland.nl

Alvast bedankt !!

Anne en Birgitte van der Zaag