Stichting Hart voor Swaziland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www-hart-voor-swaziland.nl e-mail: 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hart voor Swaziland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- e-mailadres
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hart voor Swaziland verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hart voor Swaziland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hart voor Swaziland) tussen zit. Hart voor Swaziland gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MailChimp tbv. het versturen van nieuwsbrieven. Met MailChimp is om deze reden een bewerkersovereenkomst afgesloten.


Delen van persoonsgegevens met derden

Hart voor Swaziland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hart voor Swaziland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hart voor Swaziland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we het gebruik van de hart-voor-swaziland.nl kunnen bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Afspraken met Google en MailChimp over beschermen persoonsgegevens

Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen:
- Wij hebben Google géén toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
- Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google en MailChimp gesloten.
- De laatste cijfers van uw IP-adres worden gemaskeerd.
- Wij gebruiken Google Analytics niet in combinatie met andere Google diensten.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hart voor Swaziland zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hart voor Swaziland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hart voor Swaziland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

 

Wanneer ons werk u interesseert,
zijn we blij als u doneert.

Wij accepteren PayPal

 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 18.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 11.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg

Nieuwsbrief aanmelding

Elke twee maanden brengen we een nieuwsbrief uit. Door uw mailadres hieronder achter te laten blijft u op de hoogte van de fam. van der Zaag.
Please wait

Vind ons op facebook

SFbBox by psdtohtmlcenter.com

Colofon

Het ThuisFrontTeam:   Giften:
Ralph Hartendorp   Giften kunt u belastingaftrekbaar overmaken op:
Natasja Sprietsma   IBAN: NL90RABO0302487115
Hester Munneke   Stichting Hart voor Swaziland
Voorzitter / Communicatie: Gijsbert van Kampen o.v.v. gift project Home, Hope Happiness
Penningmeester:  Gosse-Jacob Sprietsma  
Secretaris: Christa Hartendorp Adresgegevens:
    Heart for Eswatini
Website / nieuwsbrief: Jan te Rietstap Anne & Birgitte vd Zaag
    PO Box 6456 Mbabane, Eswatini
     
Like ons op Facebook: www.facebook.com/Hartvoorswaziland  Privacyverklaring