Back to Top

Missie & Visie

MISSIE:
 
We willen omzien naar kwetsbare (jonge) mensen in Swaziland. We doen dit door het geven van praktische hulp in armoedige woonsituaties (HOME), het uitdelen van Gods Woord en Liefde (HOPE), en het brengen van plezier in moeilijke leefomstandigheden (HAPPINESS).

VISIE:
 
De kwetsbare (wees) kinderen in Swaziland een hoopvolle toekomst bieden en iedereen die ons pad kruist bekendmaken met Jezus als Redder en zo Gods liefde uitdelen.


Concreet betekent dit: 

HOME:
Door het bieden van praktische hulp verbetert de woonsituatie van Swazi gezinnen, zodat ze een veilige plek hebben om te wonen, kinderen gezonder op kunnen groeien en de gezinnen de mogelijkheid krijgen om geheel of gedeeltelijk in hun eigen onderhoud te voorzien.
Denk hierbij aan: verbouwingen, onderhoudswerkzaamheden, sanitaire voorzieningen, aanleggen van een groentetuin, een kippenhok bouwen etc.

HOPE:
Door Gods Woord en liefde uit te delen onder de kinderen, jongeren, gevangenen en weduwen en ze te discipelen vanuit Bijbelse principes en verhalen. Zo is er weer nieuwe hoop voor de toekomst.
Jongeren en kinderen hebben door scholing een betere kans om een toekomst op te bouwen. Daarom helpen we ze om (weer) naar school te kunnen gaan en daar waar we nood zien bij te dragen aan het verplichte schoolgeld en schooluniform.

HAPPINESS:
Door jong & oud te laten genieten van het activiteiten centrum Jabula (betekent: place of happiness), waar ze onbezorgd en veilig kunnen genieten van sport-, spel- en teambuildings activiteiten. Maar ook op de scholen, de groepen en bijvoorbeeld in het ziekenhuis, waar we Gods liefde en blijdschap mogen uitdelen en de moeilijkheden van de dag hierdoor even op de achtergrond komen.


home hope happiness 1