Back to Top

Stichting

 • Naam van de organisatie:
  Stichting Hart voor Swaziland

  KvK nummer:
  62037145

  RSIN nummer:
  854609581

  Contact gegevens:
  Stichting Hart voor Swaziland
  Bezoekadres: Kaapsduin 66, 3894 EN, Zeewolde
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  IBAN: NL90 RABO 0302487115
   
 • Bestuurssamenstelling:
  Gijsbert van Kampen (voorzitter)
  Christa Hartendorp (secretaris)
  Gosse-Jacob Sprietsma (penningmeester)

  De bestuursleden werken vrijwillig voor de stichting en ontvangen derhalve geen beloning. Er zijn geen medewerkers in dienst van stichting Hart voor Swaziland.
   
 • Doelstelling:

  De stichting heeft als doel: het in Swaziland verlenen van materiële en geestelijke bijstand in het bijzonder aan weeskinderen, alsmede het aldaar bezoeken van gevangenen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
   

 • Beleidsplan:

  Het actuele beleidsplan is hier te downloaden: 
   
 • Jaarverslag en financiële verantwoording:
   
  Financieel jaarverslag 2023:
  Financieel jaarverslag 2022:
   
  Financieel jaarverslag 2021:
   
  Publicatie ANBI 2021:
   
   Financieel jaarverslag 2020:
   
  Financieel jaarverslag 2019:
   
   Financieel jaarverslag 2018:
   
  Sociaal jaarverslag 2018:
   
   Financieel jaarverslag 2017:
   
  Sociaal jaarverslag 2017:  
   
   
   Financieel jaarverslag 2016: 
   
  Sociaal jaarverslag 2016: